akeha

เมื่อวาน
อ้วกเป็นเลือดล่ะค่ะ!!!!
 
*กรีดร้อง*
 
แต่ก็จริงค่ะ

ทรมานมากชีวิต
 
คงได้ฉลองปีใหม่แบบป่วยๆค่ะ
 
สุดท้ายแปะรูปตัวเองสมัยยังวิ้ง(วันที่25ธ.ค.)
 
 
 
ขอให้มีความสุขนะคะทุกคน